Glemte statsrevisorer dansk struktur? Gad vide, om rigsrevisorerne fik tænkt på den danske erhvervsstruktur, inden de afleverede deres kritik?

Utak er verdens løn.

Lægemiddelindustriforeningen, Lif, mente sikkert, at det var et godt tilbud, Sundhedsministeriet fik i 2009, da medicinalindustrien uden videre gik med til at give danske sygehuse en rabat på fem pct.

Men det var utilstrækkeligt, siger statsrevisorerne på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen. Statsrevisorerne mener, at daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen burde have inddraget Danske Regioner.

Prisaftalen blev indgået kort efter, at en arbejdsgruppe var kommet med en rapport, som indeholdt forslag til, hvordan udgifterne til sygehusmedicin kunne reduceres.

Arbejdsgruppen konstaterede, at sygehusmedicin var 7-10 pct. billigere i Norge og England end i Danmark. Det fik arbejdsgruppen til at anbefale, at Danmark skulle indføre et referenceprissystem magen til det norske og britiske.

Men det så Sundhedsministeriet bort fra, og så falder statsrevisorernes hammer.

Men er kritikken holdbar? Svært at bedømme. Men måske kunne man ydmygt tilføje, at prisaftalen vedrørte originalmedicin, og at Danmark har en stor produktion og eksport af originalmedicin.

Derfor har Danmark verdens laveste priser inden for generika, hvor vi ikke har producenter.

Norge derimod producerer ikke originalmedicin, men generika. I Norge er priserne på generika derfor blandt verdens højeste, mens priserne på originalmedicin er så lave, at patienterne ikke altid kan være sikre på at få optimal behandling.

Gad vide, om rigsrevisorerne fik tænkt på den danske erhvervsstruktur, inden de afleverede deres kritik?