De bedste til behandling af esophaguscancer Danmarks Bedste Hospitaler 2016

Kræft i spiserøret er generelt forbundet med en alvorlig prognose, men i 2015 var mortaliteten inden for hhv. 30 og 90 dage generelt lav på landsplan.

I Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabases årsrapport fra 2015 er korttidsoverlevelsen opgjort samlet for patienter med kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken.

Samlet set døde 1,4 pct. af de kurativt behandlede patienter inden for de første 30 dage og 3,5 pct. af patienterne inden for 90 dage. Således var standarderne på hhv. fem og ti pct. opfyldt på landsplan.

For R0-resecerede patienter gjaldt det, at 90-dages mortaliteten lå lidt lavere. Styregruppen fastslår, at disse data er meget tilfredsstillende, da de tyder på en hensigtsmæssig udvælgelse af patienter til kurativ behandling, og at det kirurgiske indgreb og den efterfølgende behandling er på niveau med de bedste internationale resultater.

Femårsoverlevelsen afhang af tumorens lokalisation, men standarden på 30 pct. var opfyldt på landsplan. Umiddelbart sås en variation de fire centre imellem, men når data sammenholdes, er der ikke betydende forskelle i femårsoverlevelsen, konkluderer styregruppen.

Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital har leveret flotte overlevelsesdata og deler førstepladsen ved årets kåring. Standarden for fjernelse af lymfeknuder var opfyldt på landsplan (87 pct.).

Både Aalborg og Odense Universitetshospital har forbedret sig betydeligt på dette parameter fra 2014 til 2015.

OBS: I Dagens Medicin #23 (2. december 2016) fremgik Aalborg Universitetshospital ved en fejl på listen over vurderede hospitaler. Nordjyske patienter med esophaguskarcinom henvises til behandling på Aarhus Universitetshospital.

PlaceringSygehusScore
1Rigshospitalet100
2Odense98
3Aarhus92
Imported from Manual Input

Skriv kommentar