Fyringer på Herlev rammer lægesekretærer hårdt 20 medarbejdere står til at blive fyret på Herlev-Gentofte Hospital, der netop har holdt prikkerunde. Det går hårdest ud over hospitalets sekretærer.

De forestående fyringer på Herlev og Gentofte Hospital kommer til at gå markant hårdest udover lægesekretærerne. Det står klart, efter en række medarbejdere på hospitalet er blevet prikket på skulderen og varslet påtænkt fyring som følge af hospitalets uforudsete store medicinudgifter. Hospitalets egne tal viser, at 20 medarbejdere skal fyres, og 13 af dem er lægesekretærer. Det er en trist situation, mener Lene Maack, der er fællestillidsrepræsentant for hospitalets HK’ere:

»Det er primært lægesekretærer, det rammer. Der var ikke nogle sosu’er og heller ikke nogen sygeplejersker, der blev varslet, så det var primært HK’ere, det gik ud over den her gang,« siger hun og forklarer, at den samme gruppe også er blevet ramt hårdt af fyringer andre steder – blandt andet på Rigshospitalet.

Herlev og Gentofte Hosptal forventer at nedlægge lidt over 75 årsværk med andre ord 75 fuldtidsstillinger, hvoraf størstedelen bliver hentet hjem på ledige stillinger. Derfor er der reelt 20 fyringer på vej. Ud af de 13 lægesekretærer, der bliver ramt, har tre fået tilbudt nye stillinger på ændrede vilkår. Også to læger inklusiv medicinstuderende, to akademikere og rådgivere og henholdsvis en jordemoder, en i rengøringspersonalet og en terapeut bliver ramt af fyringerne. Ifølge Lene Maack er næste skridt foreløbig at se, om nogen er interesseret i at gå ned i tid, eller om folk kan omplaceres.

»Det er jo først fra den 1. juni, at man får et brev om påtænkt opsigelse. Nu går man først i gang med at se, om man kan omplacere dem, så helt reelt ved jeg ikke,« siger hun.

Højt arbejdspres

Det vakte stor kritik, da Herlev og Gentofte Hospital i marts annoncerede, at et skred i udgifterne til medicin betød, at hospitalsledelsen ville sætte gang i en akut besparelse på 45 mio.

I en orientering på hospitalets intranet blev det pointeret, at pengene skulle findes procentvis på lønbudgettet i de enkelte afdelinger, og at hospitalet ville fortsætte med ansættelsesstop. Det fik blandt andet Dansk Sygeplejeråd (DSR) op af stolen, og DSR-formand Vibeke Westh kaldte det »fuldstændig uacceptabelt,« at voksende medicinudgifter går ud over de varme hænder på hospitalet. Samme kritik lyder efter prikkerunden fra ​Charlotte Engell, der er næstformand i Kreds Hovedstaden i DSR og politisk ansvarlig for blandt andet Herlev-Gentofte Hospital.

»Helt lavpraktisk er der ikke afskediget nogle sygeplejersker, men der bliver nedlagt vakante stillinger,« siger hun.

Og selvom der ikke er nogen reelle fyringer af sygeplejersker på tapetet, vil nedlæggelserne af de vakante stillinger føre til et forhøjet arbejdspres, forklarer Charlotte Engell.

»Det er jo ikke fordi, der er kommet færre patienter, eller at folk er mindre syge. Det er enormt stressende for vores medlemmer, at man har gået og ventet på, at der kom nye kollegaer, der kan hjælpe med forskellige opgaver, og lige pludselig får man at vide, at de vakante stillinger ikke bliver besat,« siger hun.

Ud af de 76,5 procent årsværk, der skal nedlægges på hospitalet, står lægesekretærerne for 27. Den næststørste gruppe er sygeplejerskerne, her står 17,7 årsværk til at skulle nedlægges på hospitalet.

Skriv kommentar