Frederikssund Hospital

Frederikssund Hospital Frederikssund Hospital skal ombygges til at varetage specialet genoptræning og rehabilitering

Frederikssund Hospital tager sig fremover af den mest almindelige medicinske behandling og ortopædkirurgi (lidelser i knogler, muskler og led), der ikke er akut.

Kortsigtet hospitalsplan (260 mio. kr.)

  • Ombygning og rokader for at neurorehabiliteringsfunktionerne fra Esbønderup kan indflyttes
  • Ombygning af sengeafsnit for at skabe en- og tosengsstuer med badeværelser.
  • Ud- og ombygning af fysio- og ergoterapien, der bl.a. indrettes med terapibad.
  • Genoptræningsfaciliteter placeres tæt på patientstuerne
  • Fire lysgårde får glastag og bliver en del af genoptræningsfaciliteterne.

Langsigtet visionsplan (423 mio. kr. inkl. hospitalsplanen)

  • De resterende sengestuer indrettes som en- og tosengsstuer med badeværelser
  • Omlægning og forbedret placering af akutcenter og lægevagt med tilhørende observationsstuer
  • Omlægning og effektivisering af ambulatorierne
  • Indretning af fælles restaurant til patienter, besøgende og personale
  • Ombygning af personalekantine, cafe, forhal og reception

Plan og vision for Frederikssund Hosptial

Skriv kommentar