Frederiksberg Hospital

Frederiksberg Hospital Frederiksberg Hospital skal fokusere på den mest almindelige medicinske behandling og ikke akut ortopædkirurgi.

Eksperter inden for gigtsygdomme og sygdomme i urinvejene bliver placeret på Frederiksberg Hospital.

Kortsigtet hospitalsplan (133 mio. kr)

  • Operationskapaciteten inden for behandling af urinvejssygdomme udvides.
  • Antallet af sengestuer inden for behandling af urinvejssygdomme bliver udvidet.
  • De medicinske ambulatorier samles.
  • Den ambulante kapacitet inden for behandling af gigtsygdomme bliver udvidet.
  • Akutbetjeningen og lægevagt bliver ombygget.

Langsigtet visionsplan (460 mio. kr. inkl. hospitalsplanen)

  • Etablering af yderligere ambulatorier
  • Udtynding af sengeafsnittene til flere en- og tosengsstuer med badeværelser.
  • Ny hovedindgang og portbygning med information og vagttjeneste.

Plan og vision for Frederiksberg Hospital

Skriv kommentar