Forsinket post betyder aflyste kræftundersøgelser
PostNords quickbreve er slet ikke så quicke. Og det går ud over patienterne.

Forsinket post betyder aflyste kræftundersøgelser Fire ud af fem regioner er udfordret af bl.a. forsinkede patientindkaldelser som følge af, at PostNords quickbreve ikke bliver leveret til tiden. Uholdbart, mener Overlægeforeningen.

Problemer med post til tiden har i de fleste regioner betydet aflyste og udskudte undersøgelser, fordi patienter ikke er blevet orienteret, og Overlægeforeningen er forundret over, at problemer med postlevering skal tage hospitalspersonalets tid og ressourcer.
Det drejer sig om PostNords såkaldte quickbreve med bl.a. indkaldelser og remedier til borgere, der skal forberede et hospitalsforløb, der flere gange bliver leveret for sent, skriver Jyllands-Posten i dag.
Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark genkender problemerne, efter at den nye politiske postaftale afskaffede A- og B- breve og fik PostNord til at indføre nye regler. De såkaldte quickbreve er dyrere, men skal leveres dagen efter. Det sker dog ikke altid.
På Horsens Sygehus bliver to-fire lovpligtige kræftundersøgelser aflyst om ugen, og på andre hospitaler er der eksempler på aflyste og udskudte tarmundersøgelser og operationer.
Overlægeforeningen er forundret over, at problemer med postlevering skal tage hospitalspersonalets tid og ressourcer.
»Det er helt uholdbart, at f.eks. Horsens Sygehus må aflyse to-fire lovpligtige kræftundersøgelser om ugen, fordi Postnord ikke kan levere posten til den lovede tid. Sygehusenes behandling – ikke mindst af kræft – er i dag lagt i faste rammer, hvor patienterne skal undersøges, diagnosticeres og behandles inden for korte tidsfrister. Det siger sig selv, at hverken patienterne eller sundhedsvæsenet kan være tjent med, at behandlingen ikke kommer i gang til tiden, fordi posten ikke kan levere den lovede ydelse. Samtidig er sygehusene i dag underlagt et virkelig kraftigt økonomisk pres, og personalet skal ikke bruge tid og ressourcer på at vente på patienter, der ikke kommer, fordi posten ikke kom til tiden, « siger Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell.

»Værre end frygtet«

Ifølge fuldmægtig i Region Midtjylland Rune Bram Sørensen er levering til tiden fortsat kun på 70 pct, og i Region Nordjylland genkender overlæge Annebirthe Bo Hansen, afdelingen for Klinisk Biokemi på Aalborg Universitetshospital, i høj grad problemerne.
»Jeg har råbt gevalt siden postforliget, og konsekvenserne viser sig at være næsten endnu værre, end man kunne frygte. Vores infrastruktur er i fare, fordi brevene, både til og fra sygehuset, ikke når frem i tide. Vi må aflyse operationer,« siger hun til avisen og peger også på store problemer, når patienter eller samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læger, laboratorier eller andre hospitaler sender post til Aalborg Universitetshospital.
Udfordringerne går ud over de svageste patienter.
»Postproblemerne understreger behovet for, at sygehusene er opmærksomme på, hvordan de kan nå især svage grupper, som ikke bruger e-boks og anden digital kommunikation regelmæssigt,« siger Anja Mitchell, formand for Overlægeforeningen.
Direktør i PostNord, Peter Kjær Jensen, forstår godt regionernes frustrationer, men afviser, at forsinkelserne er så store, som de mindre undersøgelser lokalt antyder.
»Leveringskvaliteten på quickbrevene har været svagt stigende siden juli. Ikke godt nok, men lige nu ligger vi nord for 90 pct., som kommer til tiden, men det er ikke nogen katastrofe eller for nedadgående,« siger han til Jyllands-Posten og tilbyder at gå i tættere dialog med regionerne om at måle og rette op på problemerne.

Skriv kommentar