Formandskandidat: Vi skal markere os i forhold til Sundhedsstyrelsen

Formandskandidat: Vi skal markere os i forhold til Sundhedsstyrelsen Lægeforeningen skal markere sig som den sundhedsfaglig organisation, man går til med spørgsmål om sundhedssektoren, mener overlæge og formandskandidat Mark Krasnik. Og så er han klar til at tage et opgør med fireårs­regelen.

Fem kandidater har indtil videre meldt sig i kapløbet om at efterfølge Jens Winther Jensen som formand for landets læger.

Nyeste skud på stammen er Mark Krasnik, 58-årig speciallæge i thoraxkirurgi og overlæge fra Rigshospitalet.

»Det her er det første formandsvalg i den nye Lægeforening, og derfor er det vigtigt, at man nu vælger en, der kan være med til at bygge den rigtige kultur i foreningen op. Jeg har klare holdninger og en profil, hvor jeg synes, at jeg kan være med til at skabe den rigtige kultur,« fortæller overlægen.

Hvis han bliver valgt af foreningens repræsentantskab 24. april, vil han sætte ind for at styrke foreningens profil.

»Lægeforeningen skal være en part, der bliver taget seriøst, og som der bliver lyttet til. Vi skal manifestere os i forhold til politikerne og Sundhedsstyrelsen – især nu hvor der ikke længere sidder en læge i styrelsens øverste ledelse, er det vigtigt, at Lægeforeningen markerer sig som en faglig organisation,« siger han.

Databaseret ledelse
Fagforeningensarbejdet er ikke fremmed for Mark Krasnik, der ved siden af sin overlægestatus på Rigshospitalet er risikomanager tilknyttet Rigshospitalets kvalitetssekretariat.

Han er tidligere bestyrelsesmedlem i Yngre Læger og var under uddannelsen engageret i FADL.

I dag har han plads i Region Hovedstadens koordinationsforum og repræsentantskabet i både Lægeforeningen og Overlægeforeningen.

Men nu er tiden kommet til at sætte sit præg på hele sundhedssektoren, mener Mark Krasnik.

»Som formand bliver det min vigtigste opgave at få afstemt politikernes krav og patienternes forventninger med de ressourcer, som vi har til rådighed. Vi skal sikre, at ressourcerne følger med, når politikerne lover noget,« siger han.

»Og så er det enormt vigtigt, at vi finder et fælles sprog i debatten om kvalitet, for kvalitet er forskelligt alt efter, om det er en politiker, en økonom eller en læge, der bliver spurgt. Et fælles sprog kan også danne bund for en mere databaseret ledelse, hvor det er nemmere at måle kvaliteten, så det direkte kan aflæses, hvordan forskellige indsatser påvirker.«

Derudover er han klar til at tage et opgør med fireårs-reglen, som han mener sætter alt for stramme rammer for kommende speciallægers uddannelse med det resultat, at lægerne bliver ensrettede og får begrænset den personlige udvikling.

Ønsker klart mandat
Men hvis fireårsreglen skal afskaffes, er det afgørende, at Lægeforeningens formand får et klart mandat fra dem, der bliver berørt, mener han.

»Hvis jeg bliver valgt, vil jeg først høre på Yngre Lægers ledelse. Hvis den forsvarer at beholde reglen, vil jeg bruge min energi på at overbevise den om, at fireårsreglen er uhensigtsmæssig. Men hvis det ikke lykkes, vil jeg acceptere den beslutning, for jeg mener ikke, at det er Lægeforeningens opgave at gå ind og lave politik for delforeningerne.«

Link