Formand: Strømlin reglerne for medicinsk udstyr med medicinområdet

Formand: Strømlin reglerne for medicinsk udstyr med medicinområdet Både formanden for endokrinologerne og socialdemokratiets sundhedsordfører mener, at sagen om Freestyle Libre er en god anledning til en kritisk gennemgang af reglerne for markedsføring af medicinsk udstyr.

Reglerne for markedsføring af medicinsk udstyr er langt mindre restriktive end dem, der gælder for lægemidler, og det betyder, at der er meget frie rammer for, hvad et firma må og kan, når de lancerer et produkt som Freestyle Libre.

Markedsføringen skal blot være ‘saglig’, hvilket ifølge vejledningen til bekendtgørelse for reklame mv. af medicinsk udstyr betyder, at ’medicinsk udstyr ikke må markedsføres lige så pågående og forbrugsstimulerende som almindelige forbrugsvarer’. En fleksibel formulering, kan man påpege.

Ifølge formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, Troels Krarup Hansen, er sagen med Freestyle Libre en god anledning til at kaste et kritisk blik på reglerne.

»Man kunne godt ønske sig, at det medicinske udstyr i højere grad blev sidestillet med medicinen. Vi læger har godt styr på samarbejdet med medicinalindustrien, men der er nogle andre frihedsgrader, når det handler om medicinsk udstyr, som kan være svære at navigere i. Vi kunne gøre det nemmere for os selv, hvis reglerne blev mere strømlinede,« siger han og tilføjer:

Vi læger har godt styr på samarbejdet med medicinalindustrien, men der er nogle andre frihedsgrader, når det handler om medicinsk udstyr
– Troels Krarup Hansen

»Også fordi grænsen mellem medicin, hjælpemidler og behandlinger fremover bliver mere og mere flydende. Med medicin er der faste regler; firmaerne må f.eks udlevere én prøvepakning pr. læge pr. år, men der er ikke faste regler for medicinsk udstyr. Det kan man ofte se på depoterne på afdelingerne, hvor der står en masse blodsukkermålere og andet udstyr til gratis udlevering.«

Dagens Medicin: Synes du, at et firma skal have ret til at forsøge at påvirke den politiske proces på den måde, Abbott har gjort det?

»Når du spørger på den måde, er svaret selvfølgelig nej. Det kan virke voldsomt i denne sag, men jeg ved ikke, om det er et isoleret tilfælde. Jeg synes, det er en god anledning til at se kritisk på regelsættet,« siger Troels Krarup Hansen, der bliver bakket op af ledende overlæge på endokrinologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Jan Erik Henriksen: »Der er helt klare regler for medicin, som vi alle kender, men det er mere udflydende for medicinsk udstyr. Jeg synes dog, Abbotts opførsel i denne sag er på grænsen, og jeg er helt enig med Troels Krarup Hansen i, at reglerne for medicinsk udstyr med fordel kan strømlines med dem, der findes for lægemidler.«

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, mener også, at reglerne skal kigges efter i sømmene.

»Medicinsk udstyr er jo mere i øjenhøjde med borgerne, og det kan jeg sagtens se en problemstilling i. Vi har forsøgt i meget høj grad at sidestille medicin og det medicotekniske, men om der findes huller i forhold til det markedsføringsmæssige, vil jeg gerne undersøge. Jeg synes, man skal holde et meget kritisk øje med det her for at værne forbrugerne,« siger Flemming Møller Mortensen og tilføjer: »Der skal ikke fristes med noget, som vi endnu ikke har truffet en politisk beslutning om.«

Flemming Møller Mortensen vil derfor bede sundhedsministeren om at gå lovgivningen og rammerne igennem med en tættekam.

Skriv kommentar