Flere læger i ledelsen på Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland omstrukturerer organiseringen, så der blandt andet kommer flere læger i ledelsen.

Flere læger i ledelsen på Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland dropper opbygning centre og klinikker, som skal afløses af afdelinger og afsnit. Samtidig skal flere læger med i ledelsen.

Sygehus Sønderjylland dropper den nuværende strukturer med centre og klinikker. I stedet skal hospitalet bygges op af en klassisk struktur med afdelinger og afsnit, og der skal være flere læger med i ledelsen. Det er konsekvensen af den nye organiseringsstruktur for sygehuset, som direktionen har præsenteret. Årsagen til omstruktureringen er , at hospitalet ikke er kommet i hus med at implementere den organisering, der ellers blev indført i 2013.

Konkret betyder ændringer, at Sygehus Sønderjylland fra 15. juni vil bestå af 19 afdelinger med 38 afsnit, som skal afløse de nuværende 11 centre med 37 klinikker. Samtidig skal organisationen på hospitalet være flad, og flere læger skal med i ledelsen, skriver Sygehus Sønderjylland.

Hospitalets nye direktion tiltrådte i januar, og der blev samtidig indledt evaluering af sygehusets centerstruktur. Sygehusets direktion præsenterede torsdag den 18. maj den konsulentrapport, der er kommet ud af evalueringsarbejdet.

I rapporten står der blandt andet, at det aldrig helt er lykkedes at implementere den organisering af sygehuset i centre og klinikker, der blev indført i 2013. Det har blandt andet ført til, at centerstrukturen ikke kom til at understøtte patientforløbene, men tværtimod førte til en højere grad af silotænkning. Samtidig har der været usikkerhed om centerledernes rolle og meget stort fokus på økonomi og budgetoverholdelse.

Rapportens konklusioner og de heraf afledte forandringer blev offentliggjort på tre informationsmøder for personalet i henholdsvis Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Skriv kommentar