De bedste til onkologisk behandling af lever- og galdevejskræft Danmarks Bedste Hospitaler 2016

På Aarhus Universitetshospital (AUH) kommer knap 91 pct. af patienterne med lever- og galdevejskræft i behandling senest 14 dage efter, at de har afgivet informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling.

Det er en af grundene til, at det midtjyske hospital samlet set har de bedste kvalitetsdata.

De tre andre centre kan ikke præsentere lige så pæne data. Helt i bund ligger Rigshospitalet, hvor kun en tredjedel af patienterne får kurativ behandling i tide. På landsplan ligger gennemsnittet på 54,5 pct., hvilket langtfra opfylder standarden på 90 pct.

Årsrapporten nævner kapacitetsproblemer og nationale forskelle i, hvornår et informeret samtykke indhentes, som mulige årsager til den mangelfulde opfyldelse af standarden på Rigshospitalet.

Styregruppen bag kvalitetsdatabasen oplyser, at den vil opdatere databasen, så det tydeligt oplyses, hvis et behandlingssted overskrider 14-dages fristen. Det overvejes, om indikatoren skal erstattes af en ny indikator, som angiver tiden mellem afsluttet udredning og behandlingens opstart.

Inden for de fleste af de resterende indikatorer lever centrene op til standarden, og der er ingen mærkbar variation centrene imellem.

Det har ikke været muligt at finde de nøjagtige tal for, hvor mange patienter der har hepatocellulært carcinom (HCC), cholangiocarcinoma (CC) og kolorektale levermetastaser (KRLM) via administrative registre.

Klinikerne i styregruppen har estimeret, at der på årsplan er 250 tilfælde af HCC, 300 tilfælde af CC og 1.800 tilfælde af  KRLM i Danmark.

PlaceringSygehusScore
1Aarhus100
2Aalborg95
3Odense93
4Rigshospitalet92
Imported from Manual Input

Skriv kommentar