Erik Sloth bliver professor

Erik Sloth bliver professor Overlæge, dr.med., ph.d. Erik Sloth er pr. 1. maj 2010 blevet udnævnt som professor i klinisk og eksperimentel ultralydsdiagnostik ved Anæstesiologisk Afdeling I, Århus Universitetshospital, Skejby og Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Overlæge, dr.med., ph.d. Erik Sloth er blevet udnævnt som professor i klinisk og eksperimentel ultralydsdiagnostik ved Anæstesiologisk Afdeling I, Århus Universitetshospital, Skejby og Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Han er født i Herning i 1958. Han tog HF-eksamen ved Viborg Amtsgymnasium i 1978, hvorefter han indledte en lang uddannelsesmæssig karriere ved Aarhus Universitet. Først med en lægevidenskabelig kandidateksamen i 1987, en ph.d. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 1995 og som dr.med. ved samme fakultet i 2000.

Han blev speciallæge i anæstesiologi i 1999, og dette felt har været en rød tråd gennem hans karriere, hvor han siden 2003 har været ansat som overlæge ved thoraxanæstesiologisk afsnit Århus Universitetshospital, Skejby.

Han er daglig leder af hæmodynamisk forskningslaboratorium, hvor hjørnestenen i forskningen er ultralydsmetoder til kardiopulmonal monitorering og optimering.

Erik Sloth har arbejdet på mange sygehuse i landet; Herning, Brædstrup, Randers, Rigshospitalet og adskillige afdelinger under det nuværende Århus Universitetshospital. Han har endvidere været ansat i Tromsø, Norge, i en periode.

Erik Sloth er indtil videre forfatter og medforfatter på 80 videnskabelige publikationer.

Han er en benyttet foredragsholder ved nationale og internationale kongresser og symposier, især inden for hæmodynamiske problemstillinger. Han har endvidere undervist sundhedspersonale i mere end 15 år, hovedsageligt inden for ultralydsundersøgelser af hjertet, hvilket inkluderer vejledning for ph.d.-studerende, diplom/forskningsårsstuderende og cand.scient.med.-studerende.

I 2005 modtog han Yngre Anæstesiologers Uddannelsespris for indsatsen inden for emnet. Erik Sloth er reviewer for flere videnskabelige tidsskrifter.

Skriv kommentar