EAACI-medlemmer er også plaget af høfeber

EAACI-medlemmer er også plaget af høfeber Også blandt EAACI’s egne medlemmer er der en høj forekomst af høfeber, viser undersøgelse præsenteret på kongressen i Barcelona.

Allergologer, pædiater, lungemedicinere og andre medlemmer af EAACI er også hårdt ramt af allergisk høfeber. Det viser en undersøgelse præsenteret på kongressen, en undersøgelse som har både den netop afgåede og den nyvalgte EAACI-præsident på forfatterlisten. 

Undersøgelsen er udført blandt organisationens 8.500 medlemmer ved en online-undersøgelse på EAACI-kongressen i København sidste år eller via efterfølgende e-mail-besvarelse. Deltagerne blev bl.a. bedt om at besvare spørgsmål om type af høfeber, sværhedsgrad, om symptomerne fulgte bestemte mønstre, sværhedsgrad, sygefravær, nedsat produktivitet, brug af medicin etc.

668 EAACI-medlemmer angav at lide af høfeber og gennemførte undersøgelsen. Hovedparten af deltagerne var selv allergologer. Over 80 pct. af deltagerne angav, at de havde moderate til svære symptomer. Tilstoppet eller rindende næse samt øjensymptomer var de symptomer, som blev vurderet til at have den mest negative effekt på deltagernes livskvalitet. Høfebersymptomer plagede deltagerne mellem 8 og 21 dage om året. Produktivitet var negativt påvirke 12 dage om året på grund af høfeber, og deltagerne rapporterede om i gennemsnit ca. seks dages sygefravær årligt på grund af høfeber. Ca. 84 pct. brugte medicin mod høfeber, 56 pct. brugte flere typer medicin.

Forfatterne konkluderer, at undersøgelsen viser, at selv sundhedsprofessionelle er tynget af deres høfeber, både direkte i form af symptomer, og indirekte i form af nedsat produktivitet og sygefravær. Derfor er der behov for mere effektive behandlinger, som kan give bedre kontrol over sygdommen, anbefaler forfatterne.

Skriv kommentar