E-journaler stor hjælp i akutte situationer

E-journaler stor hjælp i akutte situationer Ny brugerundersøgelse viser, at e-journal er en stor hjælp på hospitalerne i akutte situationer. De praktiserende læger mener systemet er for besværligt, mens især ældre og kroniske patienterne bruger e-journal til at sætte sig ind i egen behandling.

Uundværlig, irriterende og tryghedsskabende.

Det er nogle af de ord, som hæftes på e-journalen i en ny stor brugerundersøgelse, som Rambøll har lavet for Danske Regioner.

Overordnet set er både patienter og sundhedspersonale dog rigtig glade for at have adgang til sundhedsdata via e-journal, og de vil ikke undvære det.

Brugerundersøgelsen baserer sig på spørgeskemaer og fokusinterview med patienter og sundhedspersonale fra det tidligere Viborg Amt, Region Syddanmark og Midtjylland, der har haft adgang til e-journal i en årrække.

Hospitalspersonalet: Uundværlig til akutte patienter
E-journalen giver de hospitalsansatte adgang til oplysninger om patienternes tidligere og nuværende behandlingsforløb. Det er ifølge rapporten en stor hjælp ved opstarten af et behandlingsforløb samt til at danne sig overblik over den aktuelle behandlingssituation.

Det er dog i særlig grad ved behandling af akutte patienter, at e-journaladgangen er en uvurderlig hjælp.

Op mod 60 % af de adspurgte erklærer sig således enige eller helt enige i, at e-journal giver dem bedre muligheder for at agere i en akut situation.

Eksempelvis giver e-journal om natten, når der ikke er en sekretær på arbejde, mulighed for hurtigt at indhente oplysninger om patienten, som kan betyde en stor forskel i behandlingen.

Lægerne kan også finde oplysninger, som ikke findes i arkivet, eller som det ville tage lang tid at fremskaffe.

De praktiserende læger: Systemet er for besværligt
De praktiserende læger har ligesom de hospitalsansatte adgang til patienternes nuværende og tidligere patientforløb.

De erogså glade for e-journal, men modsætning til de hospitalsansatte er de praktiserende læger irriterede over, at e-journalsystemet ikke er brugervenligt nok.

Over 40 % af lægerne mener, at systemet er ulogisk opbygget og svært at finde rundt i. De klager også over, at det ikke fungerer tilstrækkeligt godt sammen med lægernes egne journalsystemer.

Det positive er, at over 70 % af de praktiserende læger bruger den online adgang til at indgå i dialog med patienterne om behandlingsforløbet.

Lidt over 60 % bruger også e-journalen til at skabe sig overblik over patientens behandlingsforløb og som erstatning, når epikrisen mangler.

Patienterne: Giver tryghed og overblik
Indbyggerne i det tidligere Viborg Amt har som de eneste i landet haft adgang til e-journalen ved at benytte digital signatur.

Blandt dem, der bruger e-journal, benytter over 60 % den til at få stillet nysgerrighed og til at danne sig overblik over deres egen situation.

Omkring 35 % angiver, at de bruger e-journal til at kontrollere korrektheden af deres sundhedsdata. Behovet forat kontrollere oplysningerne svarer godt til, at over 60 % er helt eller delvist enige i, at e-journal giver dem større tryghed i behandlingsforløbet .

Blandt brugerne af e-journal er over halvdelen kronikere og folk der havde været langtidsindlagt. Og så har det overrasket, at det ikke er de unge der bruger e-journal – omkring halvdelen af brugerne er således over 40 år.

Patienterne, der bruger e-journal mener dog, at det begrænser anvendeligheden, at systemet er geografisk begrænset. De ønsker også adgang til endnu flere oplysninger, såsom adgang røntgenbilleder, og de ønsker fuld adgang til historiske data.

Nationalt Patientindeks på vej
I øjeblikket samarbejder  Danske Regioner  med Digital Sundhed på udvikle et nationalt patientindeks (NPI) for alle i Danmark.

I januar blev patientindekset splittet op i to spor på grund af juridiske og tekniske vanskeligheder. Ét for patienter og ét for sundhedspersonale.

En af vanskelighederne skyldes patienternes adgang til historiske data. Hvis patienterne skal kunne se de historiske data, som brugerundersøgelsen klart viser at de ønsker, kræver det en lovændring i Folketinget.

Det forventes, at patienter over hele landet får adgang til NPI inden udgangen af 2009, mens landets læger og sygeplejersker må vente op til flere år, inden de får adgang.

Skriv kommentar