Dyr løsning på Ærø: Falck-klinik har kun 400 patienter

Dyr løsning på Ærø: Falck-klinik har kun 400 patienter Lægesituationen på Ærø tegnede sig kritisk sidste år, så regionen så sig nødsaget til at etablere en Falck-klinik, de nu er kontraktligt bundet til at have. Klinikken er i dag endt med kun at have 400 patienter. Klinikken møder kritik.

Det er ikke en rentabel løsning at have en Falck-klinik på Ærø med bare 400 patienter. Sådan lyder det fra Region Syddanmark, hvor afdelingschef i regionens praksisafdeling, Frank Ingemann Jensen, understreger, at Falck-klinikken så ud til at blive nødvendig, da regionen etablerede den på øen sidste år.

»Der var en læge på Ærø, der stoppede, og derefter drev regionen et midlertidigt lægetilbud. I henhold til loven skulle vi sætte klinikken i udbud, og der kom et tilbud, vi overvejede nøje,« forklarer Frank Ingemann Jensen og fortsætter:

»Vi valgte at sige ja til tilbuddet, fordi en anden læge også sagde op i den periode. I mellemtiden er der så sket det, at den ene læge har sagt ja til at blive året ud, og vi har fundet en ung praktiserende læge til at tage over, når den ældre læge går på pension.«

Var nødt til at handle

Med andre ord er omkring 1400 patienter på øen sikret egen læge alligevel. Samtidig står regionen nu i en situation, hvor den er bundet kontraktligt til at have Falck-klinikken i hvert fald til december 2018 – men hvor den kun har ansvaret for ca. 400 patienter. Og det er ikke en ’rentabel løsning’, anerkender praksischefen, der ikke ønsker at tale om økonomien i det. Men regionen var nødt til at handle for at sikre sig mod potentielt stor lægemangel på øen.

»Hvis ikke den yngre læge havde meldt sig på banen, havde vi foruden de 400 patienter stået med 1400 ekstra. Vi var nødt til at gøre noget,« siger han og uddyber:

»Problemet er, at vi i henhold til loven skal sætte tingene i udbud, og det er afgørende for prisen, at der er den rette konkurrence. Det er der ikke altid, og det var der ikke på Ærø. Derfor er løsningen på Ærø blevet relativt dyr.«

Falck tager vikarerne

Der er lige nu fem praktiserende læger på øen udover Falck-klinikken. Det betyder blandt andet, at øens lægevagt uden for dagtimerne går på tur mellem lægerne og Falck-klinikken. Alle er på vagt hver sjette dag. Men selvom Falck-klinikken er med i rotationsordningen på lige fod med lægerne, gør den mere skade end gavn, forklarer Iza Alfredsen, der er nynedsat praktiserende læge i Marstal på Ærø. Hun oplever, at de alment praktiserende læger på øen slet ikke har penge til at konkurrere med Falcks vikarlønninger til at bemande døgnvagten. Derfor mener hun, regionen bør træde til.

»Falck-klinikken har gjort det stort set umuligt for os at tiltrække vikarer til at hjælpe med dækningen af vagten,« understreger Iza Alfredsen og fortsætter:

»Vi har enormt svært ved at få vagten afsat, så det er den, vi skal have honoreret bedre. Vi skal jo også dække den i f.eks. ferier, så det er en massiv belastning for os.«

Vil samarbejde

Ifølge Iza Afredsen har de mange døgnvagter uden for dagtimerne blandt andet betydet, at en læge, der nu er stoppet med at praktisere på øen, var sygemeldt i halvandet år fra vagten. Det resulterede i, at resten af lægerne måtte dække de vagter oven i deres egne. Derfor håber hun, at regionen vil tage lægerne med på råd for drøfte en model, hvor døgnvagten honoreres bedre – og Falck-klinikken til gengæld bliver lukket ned.

»Jeg håber, at regionen fremadrettet vælger at lave en aftale med os frem for med Falck. Det er som udgangspunkt positivt, at vi er fem læger på øen, og derfor håber jeg også på et positivt samarbejde med regionen,« siger hun og forklarer, at døgnvagten er et selvstændigt forhandlingsområde mellem regionen og lægerne.

Problemet ligger ifølge Frank Ingemann i, at der er store begrænsninger i forhold til, hvordan regionen kan yde ekstra støtte til de praktiserende læger.

»Vi følger den lovgivning, der er. Hvis man kunne ønske sig det anderledes, må man jo lave love og overenskomsten om,« siger han og fortsætter:

»Vi vil gerne løse problemerne i samarbejde med de praktiserende læger på øen. Vi har nu en god situation, idet der er rekruttereret en ny ung læge til årsskiftet. Hermed er seks forudsatte lægekapaciteter på øen på plads. Vi vil nu tage kontakt til lægerne på øen for at drøfte,  hvordan vi også i fremtiden får tingene til at hænge sammen.«

Dagens Medicin har søgt aktindsigt for at få oplyst, hvad Region Syddanmark betaler for Falck-klinikken. Regionen har meddelt, at den ikke kan oplyse pris, fordi der er risiko for, at det vil få »økonomiske skadevirkninger« for Falck, og at det vil påvirke konkurrencesituation på området og derved skade regionens økonomiske interesser.

Skriv kommentar