Dom over Penkowa: Forskning var uredelig

Dom over Penkowa: Forskning var uredelig Udvalgene vedr. Videnskabelig Urederlighed har behandlet to klager over Milena Penkowas forskning, og i begge tilfælde konkluderer udvalget, at Milena Penkowa fuskede med forskningsresultater.

Den tidligere Eliteforsker Milena Penkowa har i flere tilfælde snydt med sine forskningsresultater.

Det konkluderer Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelig (UVVU), der har afsluttede gennemgangen af to af Milena Penkowas forskningsresultater, som blev indklaget for udvalgene i september 2010.

Én af afgørelserne drejer sig om et forskningsresultat, der blev offentliggjort i tidsskriftet Experimental Neurology. Her har Milena Penkowa gennemført undersøgelser på en særlig slags mus, der på grund af en genetisk mutation mangler et bestemt stof i hjernen. Undersøgelserne havde til formål at afprøve teorier om, at stoffet M-CSF spiller en stor rolle for udviklingen af celledød i hjernen, og at proteinet metallothionein spiller en central rolle for at forhindre, at hjerneceller går til grunde, når de beskadiges. 

Den videnskabelige artikel bygger på forsøg med mellem såkaldte op/op-mus 8-12 mus, men UVVU har ikke kunne finde beviser for, at forsøgene er gennemført på flere end fem mus.

»Da Indklagede således i artiklen har givet vildledende og urigtige oplysninger både om det materiale, der er indgået i undersøgelsen, om typen af de i undersøgelsen indgåede grupper af mus og om den efterfølgende sammenlægning af grupper, blev forholdet karakteriseret som et alvorligt brud på god videnskabelig praksis,« skriver udvalget i sin afgørelse.

Den anden sag drejer sig om analyser af væv fra lymfekræftpatienter. To studerende,  der assisterede Milena Penkowa, havde undersøgt, om der i kræftcellerne var en særlig høj forekomst af bestemte proteiner og var nået frem til det resultat, at de ikke kunne finde frem til særligt høje mænger af bestemte proteiner i prøverne.

Men da Milena Penkowa fremsendte et udkast til den videnskabelige artikel vister resultatet en signifikant højere forekomst af disse proteiner i kræftcellerne, hvilket ifølge Milena Penkowa skyldtes, at hun efterfølgende selv havde brugt en anden metode analyseret vævsprøverne.

Efter at have gennemgået Milena Penkowas dokumentation for forskningen konkluderer UVVU, at forskeren har »afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, som er anvendt, samt at den pågældende har angivet urigtige oplysninger om to studerendes bidrag til Indklagedes manuskript. Udvalget fandt, at forholdet var et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, at Indklagede havde handlet groft uagtsomt, og at forholdet derfor var videnskabeligt uredeligt.«

Afgørelser truffet af UVVU er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tidligere på måneden udtalte et andet udvalg hård kritik af Milena Penkowas forskning. Et internationalt udvalg nedsat af Københavns Universitet fandt således klare tegn på uredelighed i 15 af Milena Penkowas publikationer.