Dødsfald udløser byge af spørgsmål til ministeren om 1813
15 spørgsmål om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 er landet på sundhedsministerens bord.Foto: Thomas Voss/Region Hovedstaden

Dødsfald udløser byge af spørgsmål til ministeren om 1813 Efter en ung mands død vil formanden for Folketingets Sundhedsudvalg nu have ministerens vurdering af, om kvaliteten af Region Hovedstadens akutordning er god nok.

En ung mands død efter et fejlskøn fra Region Hovedstadens akuttelefon 1813 har udløst 15 spørgsmål til den fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).

Spørgeren er formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), som blandt andet ønsker, at ministeren svarer på, hvorfor det ikke er almen medicinere, der tager telefonerne hos 1813, og om ambulancereddere og ansatte på akutmodtagelserne er tilfredse med ordningen.

»Hvis det viser sig, at man har fået en dårligere sundhed for borgerne, så mener jeg, at de skal gå tilbage til den gamle ordning med lægevagten,« siger Liselott Blixt, der i så fald ønsker, at ministeren griber ind, selvom akuttelefonen hører under Region Hovedstaden.

»Jeg er så træt af, at sundhedsministeren hele tiden siger, at det er regionens anliggende,« siger hun.

Dagens Medicin: Men er det ikke regionens ansvar?

Blixt: »Hvis regionerne ikke kan klare det selv og laver noget, der er til fare for borgerne, så må ministeren jo gribe ind. Hun er den øverste leder af det hele, så hun kan godt stille nogle krav,« siger hun og bemærker, at et sundhedsudvalg er overflødigt, hvis ikke ministeren skal blande sig i regionernes anliggender.

I sagen om den unge mands død har Region Hovedstaden erkendt, at ansatte i 1813 foretog et fejlskøn, da der ikke blev sendt en ambulance til patienten, der senere døde af meningitis. I stedet blev forældrene bedt om at køre på hospitalet med drengen, hvor han senere døde.

Dick Sørensen, tidligere juridisk rådgiver for Patientforeningen Danmark, har anmeldt ansatte ved Akuttelefonen til Nordsjællands Politi.

Blixt: 1813 værre end lægevagten

Akuttelefonen erstattede i januar 2014 lægevagten, hvor en praktiserende læge visiterede patienterne over telefon. Siden skiftet fra lægevagt til 1813 har der været så mange utilsigtede hændelser og udfordringer, at det ikke længere kan være børnesygdomme, mener Liselott Blixt.

Dagens Medicin: Var der ikke også problemer med den tidligere ordning, lægevagten?

»Jo, der var også problemer med lægevagten, men man skal jo arbejde på at gøre tingene bedre, og jeg mener ikke, at akuttelefonen har løst problemerne, den har tværtimod gjort det hele værre,« siger hun.

Derfor vil hun nu, bl.a. have opklaret, hvordan akuttelefonen klarer sig i forhold til vagtlæge-ordningerne i de andre regioner.

»Man hører jo ikke om lige så mange utilsigtede sager fra andre regioner. Når man kigger på de utilsigtede hændelser i 1813 i Region Hovedstaden, så er det min klare opfattelse, at der er et problem med ordningen,« siger Liselott Blixt.

Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden stod sammen med Konservative uden for aftalen om at indføre 1813.

 

Kommentarer

  1. Det er en spørgsmål om 1813 med sin nuværende bemanding lever op til kravet om at sundhedbehandling skal ydes på speciallæge niveau.De telefoniske ydelser leveres jo af alt andet end speciallæger.I Danmark har alle ret til gratis behandling på sygehusene.Hvis man i 1813 anviser behandling eller afviser undersøgelse eller behandling, når man ikke er læge, kan man overtræde loven om kvaksalveri , der falder ind under straffeloven.

Skriv kommentar