Depressionsforeningen: Det stigende antal genindlæggelser er bekymrende Der er helt klart noget, der ikke fungerer optimalt, når antallet af genindlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien er øget så meget de senere år, siger formand for depressionsforeningen. Foreningen er bekymret over udviklingen

I 2009 blev 12 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien genindlagt. I 2015 var det tal steget til godt 24 pct., viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Stigningen i genindlæggelser er bekymrende, lyder Depressionsforeningens reaktion på twitter. Foreningens formand Bodil Kornbek uddyber, at hun ser stigningen som udtryk for, at der helt klart er noget, der ikke fungerer optimalt i psykiatrien.  

»Antallet af genindlæggelser er steget så voldsomt, at vi er nødt til at se på, om vi har de rette rammer og ressourcer til at løfte den opgave, vi står overfor. Det er positivt, at regionerne med behandlingsgarantien har fået nedbragt ventetiden til udredning og behandling, men det nytter ikke noget, hvis det samtidig betyder, at personalet ikke har tid til at gøre tingene ordentligt, og udskriver patienterne for hurtigt,« siger hun.

Bodil Kornbek efterspørger således et dobbelt fokus, så kvantiteten ikke kommer til at skygge for kvaliteten i behandlingstilbuddene.

»Hvis en patient ikke er rask nok til at blive udskrevet efter forskrifterne, så skal patienten naturligvis ikke det,« understreger hun.

Formand i Danske Regioners Psykiatriudvalg Charlotte Fischer har tidligere i dag været ude at sige, at regionerne er påbegyndt arbejdet med at højne kvaliteten i psykiatrien. Men det er ikke nok, mener Bodil Kornbek: Hvis kvaliteten i psykiatrien skal sikres, så er samarbejdet mellem regioner og kommuner altafgørende, lyder det.

»Kommunerne har ansvaret for forebyggelsen og opfølgningen af de sårbare børn og unge, efter de er blevet udskrevet, så det er ikke nok, at regionerne arbejder med at forbedre deres del af arbejdet. De mange sårbare børn og unge er ikke regionernes ansvar alene, og det er i samarbejdet mellem de to sektorer, vi skal gribe ind, hvis vi gerne vil lykkes med at skabe nogle bedre rammer for de psykiatriske patienter.«

Bodil Kornbek udelukker ikke, at en forbedret indsats er afhængig af, at psykiatrien får tilført flere midler. »Ved de seneste budgetforhandlinger er psykiatrien blevet styrket, hvilket jo er rigtig positivt. Men det kan godt tænkes, at en kvalitetsforbedring koster flere ressourcer, end vi har nu,« siger formanden.

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) i samråd om det stigende antal genindlæggelser i eftermiddag.

Skriv kommentar