Hvem står for årets fornyelse i sundhedssektoren?

Hvem står for årets fornyelse i sundhedssektoren? Der er indkommet en lang række kandidater til at modtage Den Gyldne Skalpel 2012. Dommerkomiteen træder nu sammen, og årets prismodtager offentliggøres i august.

Fristen for at indstille kandidater til Den Gyldne Skalpel 2012 er udløbet. 

Med denne pris vil Dagens Medicin hædre et initiativ, der demonstrerer nytænkning og engagement i sundhedssektoren og viser en vej til højere kvalitet i samarbejde og behandling, til gavn for patienter og sundhedspersonale.

Samarbejde er et centralt kriterium, men også evnen til at reducere fejl, sikre kvalitet, forebygge, indføre nye teknikker, undervise, forske, udvikle ledelsesredskaber, håndhæve etiske standarder, synliggøre svage grupper, rationalisere og udnytte økonomiske redskaber vil være væsentlige parametre i bedømmelsen af årets bedste initiativ.

Initiativet kan befinde sig i en planlægningsfase, men dommerkomiteen vil i høj grad bedømme implementering og resultater opnået inden for det seneste år.