Danskernes alkoholforbrug koster kommuner milliarder Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at udover at et højt alkoholforbrug har store omkostninger for den, der drikker, så koster det kommunerne mange penge.

Det koster kommunerne mange penge, når borgere har et overforbrug af alkohol. I 2014 blev der i kommunerne brugt 3,2 mia. kr. på området, hvilket betyder, at en kommune med 50.000 indbyggere gennemsnitligt har meromkostninger på 28 millioner kroner pr. år.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er tredje gange, Sundhedsstyrelsen opgør udgifterne ved alkoholoverforbrug, senest var i 2013. Side er udgifterne faldet en smule, men kommunerne har stadig betydelige udgifter til borgere med højt alkoholforbrug, forklarer Mia Fischerman, afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen.

Opgørelsen omfatter kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp i hjemmet og anbringelse og andre hjælpeforanstaltninger til børn og til unge.

»Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne indsigt i de kommunale udgifter som følge af alkoholoverforbrug, så de har mulighed for at kunne tilrettelægge en målrettet forebyggelses- og behandlingsstrategi. Undersøgelsen dokumenterer samtidig, at et stort alkoholforbrug kan have alvorlige følger for den enkelte,« siger Mia Fischerman.

Der ser ud til at være et stort økonomisk potentiale i kommunerne for tidlig indsats, for kun et fåtal af borgere med alkoholafhængighed er i behandling. Sundhedsstyrelsen anslår, at der i Danmark er 147.000 borgere med alkoholafhængighed, og heraf er 14.000 i behandling i et alkoholbehandlingscenter.

Samtidig kommer sent i behandling, idet alkoholproblemerne i gennemsnit har stået på i 10-12 år, før borgeren kommer i behandling.

»Der er behov for, at borgere med alkoholproblemer findes og tilbydes hjælp på et langt tidligere tidspunkt, inden problemerne har vokset sig store. Praktiserende læger, sundhedspersonale i sygehuse og medarbejdere i kommunerne, som netop har kontakt med de fleste borgere, er vigtige aktører i en tidlig indsats,« siger Mia Fischerman.

Skriv kommentar