Regioner til KL: Pengene er bedst brugt på sygehusene Danske Regioner er uenige med kommunernes forslag om at tage penge fra blandt andet sygehusenes meraktivitetspulje for istedet at bruge dem i kommunerne til at forebygge indlæggelser.

Et nyt sundhedspolitisk udspil fra Kommunernes Landsforening får en blandt modtagelse i Danske Regioner, der – hvis det står kommunerne – skal afgive penge til en styrket sundhedsindsats i kommunerne. 

Blandt andet foreslår KL, at overføre midler fra sygehusenes meraktivitetspulje til kommunerne, ligesom sygehusenes besparelser på blandt andet kortere og færre indlæggelser også bør gå til sundhedsindsatsen i landets 98 kommuner.

»Det er nu engang sådan, at investering i sygehusvæsenet giver flere patienter. Mens investeringer i det nære sundhedsvæsen betyder mere sundhed og færre patienter,« har KL-formand Jan Trøjborg sagt om forslaget.

Men det kan KL godt glemme, lyder det fra Danske Regioner.

»At omprioritere og omfordele ressourcer vil svare til at vi flytter ressourcerne fra de mest syge til de mindst syge – eller til mere service og mindre behandling. Det vil ikke føre til færre sundhedsudgifter, nok tværtimod,« siger Ulla Astman (S), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

»Man skal huske på, at størstedelen af de regionale udgifter går til at behandle akut opstået sygdom eller livstruende sygdomme som f eks. kræft. Behandlinger som ingen vel ser løst i kommunerne. I en stram økonomisk situation skal der naturligvis ikke være udgifter til indlæggelser mv. der kunne undgås, men spørgsmålet er bare om prisen for at undgå dem er højere end udgiften ved en relativ harmløs indlæggelse,« tilføjer hun.