Danske Regioner sætter ny kurs for det samlede sundhedsvæsen

Danske Regioner sætter ny kurs for det samlede sundhedsvæsen Fokus skal flyttes fra hospitalerne til det samlede sundhedsvæsen. Det er hovedpointen i nyt udspil fra Danske Regioner, der vil sikre sammenhæng mellem sundhedsvæsenets tre sektorer.

Hospitaler, kommuner og praktiserende læger skal sammen skabe et sundhedsvæsen, der tilpasser sig borgernes og samfundets behov.

Det er ambitionen for det udspil, som Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, i dag præsenterer på regionernes generalforsamling, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Udspillet er et oplæg til sundhedsvæsenets parter, som i fællesskab skal arbejde videre med at realisere hovedmålet i udspillet: En højere og bedre sundhedstilstand i hele landet med de ressourcer, der er til rådighed.

»Det er en høj ambition, det er vi klar over, men vi skal have høje ambitioner for det danske sundhedsvæsen. Det skylder vi både borgere og patienter, og vi er nødt til at handle i tide, fordi sundhedsvæsenet fremover vil blive gevaldigt udfordret. Det kræver, at vi skifter fokus fra behandling på hospitalerne til at se på den samlede leveringskæde i sundhedsvæsenet,« sagde Bent Hansen i sin tale ved generalforsamlingens åbning.

På Danske Regioners generalforsamling i 2016 efterlyste statsminister Lars Løkke Rasmussen netop, at regionerne sikrer sammenhæng mellem de tre store aktører på sundhedsområdet. Det ansvar, er regionerne klar til at tage, sagde Bent Hansen

»Det er en masterplan for sundhedsvæsenet, hvor vi i regionerne mener at kunne binde sundhedsvæsenet bedre sammen. Vi skal ikke kun være hospitalsejere, for vi skal væk fra den til tider lidt firkantede inddeling af sundhedsvæsenet,« sagde Bent Hansen og tilføjede:

»Derfor skal vi se mere fordomsfrit på, hvem der løser hvilke opgaver. F.eks. kan hospitalet med fordel have ansvar for specialiseret genoptræning af hjertepatienter, men hvor det er de kommunale sundhedscentre, der står for genoptræningen tæt på borgerens hjem – i tæt samarbejde med hospitalet. Vi skal finde de løsninger, som giver den mest værdi for borgeren, for folkesundheden og for samfundsøkonomien.«

I udspillet nævner regionerne bl.a., at de vil tage initiativ til et projekt, hvor hospitaler, almen praksis, den øvrige praksissektor og privatklinikker og -sygehuse samles i en integreret sundhedsmodel, der arbejder sammen efter fælles mål og budget. Regionerne mener også, at bekendtgørelse og vejledning om sundhedsaftaler skal revideres, og de vil arbejde effektivt, med at afskaffe det nuværende produktivitetskrav.

KL er enig i, at regionerne skal skifte fokus fra behandling og merproduktion på sygehusene til i højere grad at se på den samlede leveringskæde i sundhedsvæsenet, skriver KL i en pressemeddelelse.

Thomas Adelskov (S), formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg ser flere gode spor, som kommunerne gerne vil samarbejde med regionerne om.

»Det er positivt, at regionerne vil til at agere mere udadvendt og i højere grad bidrage til at binde sundhedsvæsenet sammen. Vi mener også, at mere hensigtsmæssige incitamenter på hospitalerne vil gøre, at man ser ud over egen sektorgrænse og i højere grad fokuserer på sammenhængen for vores fælles borgere,« udtaler han.

Lægeforeningen roser Danske Regioner for viljen til at flytte opgaver til det nære sundhedsvæsen og synes, at det klæder regionerne også at sætte fokus på den behandling, der foregår uden for hospitalerne til at flytte fokus fra behandling på sygehusene.

»Med udsigt til flere ældre og flere patienter med ofte flere kroniske sygdomme er der brug for alle kræfter. Det giver god mening, at regionerne har fokus på at styrke patienternes mestring af deres sygdomme. Men det er også nødvendigt at flytte opgaver ud i det nære sundhedsvæsen, og det er helt rigtigt, at regionerne går så aktivt ind i den opgave,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen i en pressemeddelelse.

Skriv kommentar