Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital får bl.a. én fælles akutmodtagelse, hvor alle akutte patienter skal behandles med direkte adgang til de nødvendige specialister.

Med hospitalsplanen skabes der plads og nye faciliteter til operationer, ambulant behandling og akutmodtagelse.

Kortsigtet hospitalsplan (1.853 mia. kr.)

  • Bygning af ny fælles akutmodtagelse.
  • Ny central operationsafdeling, røntgenafdeling og intensivafsnit.
  • Ombygning af sengestuer til en- og tosengsstuer med badeværelser.
  • Ombygning af bygninger til ambulatorier, kontorer og terapifunktioner.
  • Ny hovedindgang bl.a. med patientrådgivning.

Langsigtet visionsplan (2.578 mia. kr. inkl. hospitalsplanen)

  • Yderligere nybyggeri: Fuldt nybygget områdehospital i den nordlige del af matriklen
  • Martin Nyrups pavilloner kan overgå til psykiatrien efter om- og nybygningen (halvdelen efter gennemførelsen af hospitalsplanen)

Plan og vision for Bispebjerg Hospital

Skriv kommentar