Birgitte Egholm Jacobsen ny leder på Ortopædkirurgisk Afdeling i Viborg

Birgitte Egholm Jacobsen ny leder på Ortopædkirurgisk Afdeling i Viborg Birgitte Egholm Jacobsen bliver 1. marts 2014 oversygeplejerske og dermed en del af ledelsen på Hospitalsenhed Midts ortopædkirurgiske afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Som oversygeplejerske kommer Birgitte Egholm Jacobsen til at udgøre afdelingsledelsen sammen med ledende overlæge Steen Olesen.

De har ansvaret for driften af Ortopædkirurgisk Afdeling med godt 160 medarbejdere og et årligt budget på ca. 90 mio. kroner. 

Den kommende oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling kommer til Viborg fra en stilling som klinisk koordinator på Hospitalsenheden Vests Gødstrup-byggeri. Erfaringerne med planlægning af hospitalsbyggeri og de forandringer, det fører med sig for patienter og medarbejdere, bliver der også brug for i Viborg, hvor forberedelserne til det nye Akutcenter Viborg er i fuld gang.

Det 22.000 kvadratmeter store akutcenter er en del af Regionshospitalet Viborgs omfattende ud- og ombygning til 1,15 mia. kroner, og her spiller også Ortopædkirurgisk Afdeling en vigtig rolle. 

Birgitte Egholm Jacobsen har solid erfaring med både ledelse og de helt klinik- og patientnære opgaver inden for flere specialer. Hun har været afdelingssygeplejerske i både Skejby, Silkeborg og Herning.

Før hun blev afdelingssygeplejerske arbejdede hun i en periode på Intensivafsnittet på Regionshospitalet Viborg. Senest har hun bl.a. være projektleder på et stort, randomiseret forskningsprojekt vedr. hjerterehabilitering, arbejdet som kvalitets- og udviklingskonsulent på Medicinsk Afdeling på hospitalet i Herning og taget en masteruddannelse i kvalitet og ledelse (MPQM).

Skriv kommentar