De bedste til carotis trombendarterektomi

Danske karkirurger er enige om, at patienter med symptomer på en forbigående blodprop i hjernen, en såkaldt TCI, transitorisk cerebral iskæmi, bør opereres hurtigst muligt, og som udgangspunkt inden for 72 timer efter TCI’en. 

Årsrapporten for 2015 fra Landsregisteret Karbase viser, at afdelingerne har svært ved at leve op til det faglige mål.

På landsplan gik der i gennemsnit 11 dage fra TCI til operation på halspulsåren, carotis trombendarterektomi. Det er veldokumenteret, at flest apopleksier, komplikationer og dødsfald forebygges, hvis proceduren udføres inden for 72 timer. 

Samtidig erkender Karbasens bestyrelse, at det vil kræve en omfattende reorganisering af carotisstenose-behandlingen i Danmark, hvis landets karkirurgiske afdelinger skal kunne leve op til den faglige målsætning. Opgørelsen af indikatoren skæmmes af, at der er mange patientforløb med uoplyste datoer.

Ved carotis trombendarterektomi afklemmes den forkalkede halspulsåre, hvorefter kirurgen fjerner blodpropmaterialet. Internationale retningslinjer sætter den kombinerede døds- og apopleksirate i forbindelse med indgrebet (30-dages dødelighed og stroke) til maksimalt 6-7 pct. 

Blandt de 463 patienter, der i 2015 gennemgik carotisoperation for en stenose, var komplikationsraten 4,2 pct. på landsplan, hvilket er et fald fra 5,1 pct. i 2014.

På grund af et lavt antal patienter på den enkelte afdeling, og en tilsvarende lav komplikationsrate ved indgrebet, bør indikatorresultatet efter bestyrelsens vurdering fortolkes med forsigtighed, fordi tabet af en enkelt patient mere eller mindre vil få stor konsekvens for beregningerne.

PlaceringSygehusScore
1Kolding100
2Slagelse99
2Odense99
2Aarhus99
2Viborg99
6Rigshospitalet98
6Aalborg98
Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'Landsregisteret Karbase: National årsrapport 2015' omregnet til indekstal og vægtet.

Skriv kommentar