Arne Astrup

Professor, dr.med. Arne Astrup, leder af Institut for Human Ernæring, Kongelige Veterinære Landbohøjskole, har modtaget 3,1 mio. kr. fra Forskningsstyrelsen og Mejeribrugets Forskningsfond.

Pengene skal bruges til et forskningsprojekt, som skal afdække de mekanismer, som er ansvarlige for, at kalcium i kosten kan have en slankende virkning.

Arne Astrups forskergruppe har netop fundet, at kalcium fra mejeriprodukter binder en del af kostens fedt i tarmen således, at det ikke optages i kroppen, men i stedet udskilles med afføringen.

sbn