Ny klinikchef på klinisk genetisk afdeling på Rigshospitalet

Ny klinikchef på klinisk genetisk afdeling på Rigshospitalet Anne-Marie Gerdes er tiltrådt som ny klinikchef på klinisk genetisk afdeling efter at klinikchef Flemming Skovby træder tilbage fra posten for at koncentrere sig om sin overlægestilling og professoratet.

Klinisk genetisk afdeling består af Genetisk Rådgivning, Klinik for Sjældne Handicap og 4 laboratorier: Kromosomlaboratoriet, Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium, Metabolisk Laboratorium, Molekylærgenetisk Laboratorium.

Den Genetiske Rådgivningsfunktionen betjener årligt mere end 1000 familier med henblik på udredning af monogene sygdomme, herunder arvelige kræftsygdomme.

Anne-Marie Gerdes kommer fra en stilling som professor og overlæge ved samme afdeling.

Hun er speciallæge i klinisk genetik og har arbejdet på flere klinisk genetiske afdelinger i Danmark og i England.

Anne-Marie Gerdes primære forskningsområde er arvelige kræftsygdomme og især anvendelse af ny genomisk diagnostik og de etiske aspekter heraf.