Allergipatienter sikres bedre hjælp i ny aftale FAPS og Danske Regioner har indgået aftale om nye rammer for allergiudredning- og behandling, som skal give patienterne en nem vej til behandling.

Nye aftaler vil fremover sikre den nødvendige kapacitet til udredning og behandling af landets godt én million allergikere.

De privatpraktiserende speciallæger og Danske Regioner er ved at modernisere en række specialers ydelseskataloger og ydelsesbeskrivelser.

Det betyder, at man fremover i højere grad kan anvende de forskellige speciallægers kompetencer i udredning og behandling af allergologiske patienter til gavn for de patienter, som har mærket konsekvenserne af manglen på allergilæger.

Sådan lyder det fra Peter Tingsgaard, næstformand i Foreningens af Praktiserende Speciallæger, FAPS.

»Fordelen ved de nye aftale bliver, at de specialer, som det drejer sig om, alle er spredt ud i hele landet. Dermed får vi nu sikret, at der er kompetencer indenfor allergologisk udredning og behandling langt flere steder end der i dag. Problemet har jo været, at allergologerne er koncentreret i de større byer, og dermed langt væk fra rigtig mange af patienterne,« siger Peter Tingsgaard.

Foreløbigt er aftalen for internmedicinere forhandlet på plads, mens forhandlingerne med pædiaterne stadig er i gang. Efterfølgende vil der også være forhandlinger med dermatologerne og ørelægerne.

»Det er et ønske fra både Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger at få et så ensartet et tilbud som muligt til patienter i hele landet,« siger Peter Tingsgaard.

Indtil nu har der kun været specialaftaler i enkelte regioner for enkelte specialer, men aftalerne blev lavet på regionalt initiativ.

»Nu prøver vi altså at få et mere ensartet system, som kan bredes ud i hele landet. Det vil være til gavn for patienterne, som jo ofte skal behandles igen og igen. Nu slipper de for at skulle køre på tværs af landet hver eneste gang, men kan i stedet komme til en behandler tættere på,« siger Peter Tingsgaard.

De praktiserende speciallæger skal altså fremover tilbyde helt specifikke ydelser for udredning og behandling til allergipatienter. Det skal sikre, at langt flere patienter kan få et ensartet tilbud om udredning og behandling uanset, hvor de bor.  

»Efterhånden som tingene falder på plads, er det intentionen, at ydelserne skal kunne udføres i alle fire specialer og ikke alene i kraft af specialaftaler i de forskellige regioner,« siger Peter Tingsgaard.

Økonomien bag de nye aftaler skal dog stadig sikres, før de praktiserende speciallæger kan tilse de mange patienter.

»Vi er ikke herre over, om regionerne vil vælge at prioritere området med ressourcer, men vi gør i hvert fald systemet klar, hvis det bliver aktuelt. Regeringen kan jo også vælge at sætte penge af til det gennem satspuljeaftaler eller bevilge økonomien i finanslovsforhandlinger. Det ser vi selvfølgelig gerne ske,« siger Peter Tingsgaard og uddyber.

»Det er vigtigt at pointere, at det først er når alle specialerne er moderniseret, at adgangen til udredning og behandling af allergipatienterne for alvor kan lettes, såfremt regionerne altså ønsker at prioritere dette ressourcemæssigt,« siger han.

Tidsperspektivet bliver løbende, men for internmedicinerne bliver aftalen udrullet fra. 1 oktober, hvor ydelsesbeskrivelserne for udredning og behandling er forhandlet på plads. De andre specialer vil følge derefter, når forhandlingerne afsluttes.

Skriv kommentar