Merete Hetland
Tidlig indsats mod leddegigt skåner patienterne for belastende biologisk behandling og sparer samfundet for store unødige omkostninger, siger Merete Hetland.Foto: Niels-Bjørn Albinus

Aggressiv behandling af leddegigt giver gode langtidsresultater 11 års opfølgningsdata fra det danske CIMESTRA-studie viser god og høj sygdomskontrol efter tidlig behandling med methotrexat og binyrebarkhormon. Kun hver femte patient fik behov for biologisk behandling.

MADRID (Dagens Medicin) – 11 år efter at have fået stillet diagnosen reumatoid artrit, har 75 pct. af deltagerne fra det danske CIMESTRA-studie fortsat lav sygdomsaktivitet. 27 pct. af deltagerne er medicinfri og uden gigtsymptomer, og kun 20 pct. af deltagerne har i de mellemliggende år fået biologisk behandling. Det viser langtidsdata fra CIMESTRA-studiet, som professor Merete Hetland, videncenter for gigt og rygsygdomme på Rigshospitalet, Glostrup, præsenterer på EULAR.

»Langtidsdata viser, at det er muligt at opnå gode behandlingsresultater med tidlig, aggressiv behandling. Den tidlige indsats har også betydet, at 80 pct. af patienterne aldrig har haft brug for biologisk behandling. Det har skånet patienterne for belastende behandlinger, og sparet samfundet for store unødige omkostninger,« siger Merete Hetland.

Få randomiserede, kontrollerede studier har undersøgt langtidseffekten af målrettet og tidlig behandling af ledinflammation ved tidlig reumatoid artrit. I CIMESTRA-studiet blev 160 leddegigtpatienter randomiseret til tidlig, aggressiv behandling med enten methotrexat og cyclosporin, eller methotrexat – i begge grupper kombineret med indsprøjtninger af binyrebarkhormon direkte i de betændte led. I begge grupper var flere end 50 pct. af deltagerne i remission efter to års behandling, og lednedbrydelsen var tilsvarende bremset.

75 pct. af deltagerne fra det oprindelige CIMESTRA-studie gennemførte en 11-års opfølgningskontrol, og 75 pct. af disse havde som før nævnt aftagende sygdomsaktivitet.

»I dag begynder vi fortsat behandlingen af reumatoid artrit med methotrexat, og indsprøjtning af små mængder binyrebarkhormon i leddene – hvorfor vi regelmæssigt screener for mulig osteoporose. Men i dag ved vi, at vi kan øge dosis af methotrexat. Det var vi mere tilbageholdende med for 11 år siden,« siger Merete Hetland.

Skriv kommentar