7 ud af 10 læger: Uddan flere praktiserende læger og geriatrilæger

7 ud af 10 læger: Uddan flere praktiserende læger og geriatrilæger Der skal uddannes flere almen medicinere og geriatere i fremtiden for at tage hånd om multisyge patienter, mener flertal af læger i ny Gallup-måling.

Den voksende gruppe af ældre, multisyge patienter betyder, at der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin og geriatri. Det mener over 70 procent af landets læger i en ny Gallup-undersøgelse, foretaget for Lægeforeningen blandt 670 repræsentativt udvalgte læger.

Allerede i dag lider mere end hver fjerde dansker over 75 år af flere kroniske sygdomme på én gang. Og det tal vil stige markant, mener Lægeforeningen, der derfor peger på behovet for at uddanne flere læger, der har særlige kompetencer til at tage sige af den gruppe af patienter.
»Vi mangler allerede i dag praktiserende læger og geriatere. Med udsigt til et voksende antal patienter med flere diagnoser vil behovet vokse markant. De har begge ekspertise i at behandle patienter, som ofte fejler flere ting, og de er uundværlige, når det handler om at sikre patienterne gode og sammenhængende behandlingsforløb,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Uddan flere psykiatere

De fleste af de adspurgte læger i undersøgelsen mener, at den største udfordringer i forhold til at kunne give multisyge patienter det bedste tilbud er ’mangelfuldt samarbejde mellem sygehus, det kommunale sundhedsvæsen og almen praksis’. Således peger 62 pct. på samarbejdsudfordringer. Næsten lige så mange – nemlig 61 pct. – mener, at den største udfordring er, at ’patienter oplever at skulle behandles flere steder i sundhedsvæsenet’, mens flere også peger på øget specialisering på sygehusene og mangelfuldt samarbejde internt på sygehusene som store udfordringer.

Desuden mener to tredjedele af lægerne, at der er behov for flere psykiatere, og lidt over halvdelen peger på behovet for flere speciallæger i intern medicin. Og det er også vigtige specialer i fremtidens sundhedsvæsen, understreger man i Lægeforeningen.

»Det er også lægelige specialer, som spiller en vigtig rolle for behandling af denne store gruppe patienter. I det hele taget er der brug for en grundig gennemgang af, hvordan vi sikrer, at der er de nødvendige speciallæger til at imødekomme behovet for behandling af multisyge. Hvis ikke politikerne tager hånd om det, risikerer vi meget store problemer om ganske få år,« siger Andreas Rudkjøbing.

 

Skriv kommentar