Maksimale ventetider overskredet 26 gange i hovedstaden Sundhedsstyrelsen ser med ’stor alvor’ på, at Region Hovedstaden har haft utilstrækkelige procedurer for overholdelse af de maksimale ventetider.

26 gange har Region Hovedstaden overskredet de maksimale ventetider for kræftbehandling i maj, skiver Sundhedsstyrelsen i en nyhed på sin hjemmeside.

Overskridelserne af de maksimale ventetider vedrører for 22 personer tilbud om forundersøgelse i forbindelse med tyk- og endetarmskræft. For to kvinder vedrører overskridelserne tilbud om forundersøgelse til brystkræft, og for to andre kvinder vedrører overskridelserne tilbud om behandling af brystkræft. De i alt 26 personer fik tilbudt en tid til enten forundersøgelse eller behandling mellem en og syv dage for sent. Regionen forholder sig ikke til, om der er tale om overskridelser, der er knyttet til implementeringen af regionens nye IT-system Sundhedsplatformen – den oplyser kun, at overskridelserne skyldes manglende kapacitet på hospitalerne. Det bekymrer Sundhedsstyrelsen.

»I Sundhedsstyrelsen ser vi med stor alvor på at regionen har haft utilstrækkelige procedurer for overholdelse af de maksimale ventetider. Borgerne skal have fuld tillid til, at procedurer og rettigheder bliver overholdt,« siger enhedschef Janet Samuel i Sundhedsstyrelsen og pointerer, at regionen har haft en dialog med Region Hovedstaden og har bedt om en yderligere redegørelse i forhold til baggrunden for overskridelserne – samt hvilke tiltag og ledelsesmæssige skridt regionen vil iværksætte for at sikre, at patienternes rettigheder overholdes.

Regionen Hovedstaden har til Sundhedsstyrelsen oplyst, at der er taget ledelsesmæssige skridt i forhold til de proces- og kapacitetsmæssige udfordringer.

Region Hovedstanden har endvidere indberettet en overskridelse af de maksimale ventetider for april 2017. Overskridelsen vedrører tilbud om behandling af brystkræft.

Reglerne siger, at regionen skal tilbyde en dato for forundersøgelse senest 14 dage efter, at der er opstået mistanke om kræft. Derudover skal regionen tilbyde tid til behandling senest 14 dage efter patienten har givet samtykke til behandlingstilbud og senest 28 dage fra den dato sygehuset har modtaget henvisning til behandling. Hvis regionen ikke kan det, skal patienten have tilbud om henvisning til en forundersøgelse eller behandling på et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid. 

Ud over det store antal overskridelser i Region Hovedstaden, er der ifølge Sundhedsstyrelsen indberettet

  •  2 hændelser, som vedrører kræftsygdom, i Region Midtjylland
  •  1 hændelse, som vedrører kræftsygdom, i Region Sjælland

Der er ingen indberetninger af overskridelser vedrørende hjertesygdom fra de 5 regioner.

Region Hovedstaden indberetter normalt mellem 0-5 overskridelser månedligt.

 

Skriv kommentar