150 læger får nej til at blive speciallæge
»Når så stort et antal læger falder for tidsfristen, viser det, at tvang ikke fungerer i forhold til at sikre lægedækningen,« siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger. - Foto: Joachim Rode

150 læger får nej til at blive speciallæge Langt flere læger end først antaget har overskredet femårsfristen og kan ikke blive speciallæger. Tid til helt at afskaffe fristen, mener Yngre Læger, men regeringen vil højst udvide den.

Indtil sidste år viste en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen , at der var tale om i alt 38 læger, som siden 2008 var faldet for femårsreglen og derfor ikke kunne videreuddanne sig til speciallæger. Nu viser en ny, mere retvisende opgørelse fra Styrelsen, at det i virkeligheden er 150 læger, der er faldet for fristen. Det skriver Jyllands-Posten.

En ny opgørelsesmetode viser altså, at det er fem gange så mange som hidtil antaget, der ikke kan få lov til at uddanne sig til speciallæger. Derudover kommer 123, som også har overskredet fristen, men er rejst til udlandet.

Yngre Læger kaldet det for et menneskeligt og samfundsøkonomisk spild, når højtuddannede yngre læger pga. ’rigide regler og tidsfrister’ nægtes mulighed for at følge deres ønske om at blive speciallæge, særligt når der er massiv mangel på lige netop speciallæger herhjemme.

»Når så stort et antal læger falder for tidsfristen, viser det, at tvang ikke fungerer i forhold til at sikre lægedækningen. Der skal andre metoder til for at lokke lægerne til yderområderne og vælge de mindre populære specialer, hvor lægemanglen typisk er størst,« siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger til Jyllands-Posten.

Ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse kommer 142 ud af 150 tidsfristramte læger fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. For at lokke dem til yderområderne er der ifølge Camilla Rathcke bl. a. behov for flere dispensationsmuligheder og individuelt tilrettelagt karriereforløb, ligesom de mindre sygehuse bør arbejde mere med rekruttering og fastholdelse i uddannelsesstillingerne. Mens der i regeringsgrundlaget af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver lagt op til at forlænge femårsfristen med et år, så de unge læger får i alt seks år til at få taget hul på speciallægeuddannelsen, mener Yngre Læger, at tidsfristen helt bør fjernes.

Det afviser Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) imidlertid overfor avisen.

»Der er brug for både pisken og guleroden for at sikre lægedækningen. Når der på landsplan er så mange ubesatte videreuddannelsesstillinger, understreger det, at man som ung læge godt kan færdiggøre sin speciallægeuddannelse, hvis blot man er parat til at flytte sig eller være fleksibel,« siger Ellen Trane Nørby, som afventer anbefalinger fra lægedækningsudvalget.

Hun finder det rimeligt, at der stilles krav til nyuddannede læger om en vis faglig og geografisk mobilitet.

»Lægeuddannelsen er en af landets dyreste uddannelser med udsigt til et attraktivt arbejdsliv. Men vi har behov for at rekruttere læger i hele landet og for, at vi inden for specialeområder som f. eks. psykiatri og almen medicin kan tilskynde de yngre læger til at tage deres uddannelse hér. De kan ikke alle blive hjertelæger og kirurger,« siger hun.

Kommentarer

Skriv kommentar